Biografi Prof. Dr. Nurudddin ‘Itr

0 184

Kemarin, 6 Shafar 1442 H/23 Sept 2020 dunia Islam berduka atas kepergian Prof. Dr. Nuruddin ‘Itr, ulama besar dari tanah Syam. Semoga Allah Merahmati Beliau dan Menempatkan di Al-Firdaus al-A’la. Beliau seorang Muhaddits, Mufassir, Faqih Hanafi lagi Murobbi.

Dalam bidang hadis: selain ‘muhaddits’ beliau termasuk ‘nuqqaad’, menjadi salah satu pemegang panji ‘kritik hadis’ zaman ini yang dulu dipegang oleh Ibnu Daqiq al-‘Ied, Sirajuddin al-Bulqini, Ibnu Hajar al-Asqalani dsb.

Di ‘zaman segitu’, ketika kiblat ‘shinaah haditsiyah’ sedang ada di India, Ulama besar asal Suriah ini mampu menghasilkan karya dlm bidang hadis yg beraroma ‘naqdiyyah’.

Paling terkenal mungkin Manhaj al-Naqd fi Ulumil Hadis yg memilki sistematika penulisan yg sangat unik, rasanya tidak ada kitab mustolah yg ditulis dg cara spt itu; salah satunya mengelompokkan bahasan mustolahat haditsiyah menjadi ilmu sanad, ilmu matan, ilmu sanad & matan.

Tahkikan beliau terhadap Syarah ‘Ilal Al-Tirmidzi-nya Ibnu Rajab al-Hanbali ditulis dg kualitas tinggi yg menunjukkan kekokohan bangunan ‘kritik hadis’ beliau, pun kefakihan beliau (Boleh dicek di analisa beliau terhadap hadis2 yg ‘tidak diamalkan’ dlm Jami’ Tirmidzi).

Disertasi beliau di al-Azhar yg dibimbing dua muhaddits al-Azhar pada zamannya: Syekh Muhammad Muhammad al-Samahi & Syekh Abdul Wahab Abdul Lathif menjadi ‘teladan’ para bahits ilmu hadis dalam penulisan karya ilmiah haditsiyah. Judulnya? ‘Komparasi Jami’ Tirmidzi dengan Shahihain’.

Selain itu banyak karya beliau dlm hadis dan ilmu hadis spt tahqiq Nuzhat Nazhar, tahqiq al-Irsyad-nya Imam Nawawi, Ushul Jarh wa Ta’dil, I’lamul Anam (Syarh Bulughul Maram), Manahijul Muhadditsin dll

Semoga kita bisa menadah berkah samudera ilmu beliau. Semoga kita pun bisa meneladani shalat jama`ah beliau

 

Oleh: Musa Al-Azhar

Leave A Reply

Your email address will not be published.