Info Munaqashah (1 November 2020)

Asalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dengan hormat dan segala kerendahan hati, kami memohon doa saudara/i pada sidang Tesis kami, dengan judul: انتشار الاسلام واثره فى جزيرة جاوة (٨٠٢-٩٨٧ ه/١٤٠٠ - ١٥٧٩م) (Penyebaran Islam…